10. k návrhu na změnu nositele úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ č. 295 ze dne 26.°4.°2022 k návrhu na rozpracování usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha°10, které se konalo dne 11. dubna 2022

10. k návrhu na změnu nositele úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ č. 295 ze dne 26.°4.°2022 k návrhu na rozpracování usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha°10, které se konalo dne 11. dubna 2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0027/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0027/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na změnu nositele úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ č. 295 ze dne 26. 4. 2022 k návrhu na rozpracování usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 11. dubna 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. změnu nositele úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ č. 295 ze dne 26. 4. 2022 k návrhu na rozpracování usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 11. dubna 2022, a to na JUDr. Hatalovou, MBA, tajemnici ÚMČ Praha 10

    0

  2. změnu pověření k předložení informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022 Zastupitelstvu MČ Praha 10, vyplývajícího z usnesení RMČ č. 0629/RMČ/2022 ze dne 23. 8. 2022, a to pro JUDr. Hatalovou, MBA, tajemnici ÚMČ Praha 10

     

     

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
10. k návrhu na změnu nositele úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ č. 295 ze dne 26.°4.°2022 k návrhu na rozpracování usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha°10, které se konalo dne 11. dubna 2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0027/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...