15. k návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací v gesci odboru školství

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0032/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0032/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací v gesci odboru školství Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací v gesci odboru školství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit zveřejnění rozpočtu na rok 2023 a schváleného střednědobého výhledu dle bodu I. tohoto usnesení na internetových stránkách MČ Praha 10

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 31.01.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
15. k návrhu rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací v gesci odboru školství
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0032/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...