3. k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0020/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0020/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, zajistit zveřejnění rozpočtu nákladů a výnosů na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení na internetových stránkách MČ Praha 10
   

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.01.2023

  0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
3. k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0020/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...