20. k návrhu na další postup v souvislosti s poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a ANO 2011

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0037/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0037/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na další postup v souvislosti s poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a ANO 2011 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. vývoj situace u vyklizení prostor Úřadu městské části Praha°10 na adrese Vršovická 68, Praha 10, které byly na základě Příkazu 1. místostarostky Městské části Praha°10 č. 1/2022 ze dne 19. 10. 2022 vypůjčeny k bezplatnému užívání zastupitelským klubům Piráti°Praha°10, ANO 2011 a SPD a NK, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit vyklizení prostor Úřadu Městské části Praha 10, na adrese Vršovická 68, Praha 10, které byly na základě Příkazu 1.°místostarostky Městské části Praha 10 vypůjčeny Ing. Komrskové, zastupitelce za°Piráty Praha 10 a JUDr. Kleslové, zastupitelce za ANO 2011. Vyklizení bude provedeno za°účasti notáře, který pořídí notářský zápis o vyklizení prostor a soupis majetku nenáležícího městské části, který se bude v prostorech nacházet

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 2. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit uschování majetku nenáležícího městské části, který se bude v prostorech nacházet, do doby jeho převzetí Ing. Komrskovou, resp.°JUDr. Kleslovou

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 31.03.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
20. k návrhu na další postup v souvislosti s poskytnutím nebytových prostor Zastupitelským klubům SPD a NK, Piráti Praha 10 a ANO 2011
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0037/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...