12. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru na dobu určitou dva měsíce

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0029/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0029/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru na dobu určitou dva měsíce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru specifikovaného v příloze č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvu o nájmu nebytového prostoru dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 15.02.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
12. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru na dobu určitou dva měsíce
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0029/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...