5. k návrhu k přijmutí „Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a Programu Zdravé město“ a stanovení politika pro místní Agendu 21 a°Program Zdravé město

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0022/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0022/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu k přijmutí „Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a Programu Zdravé město“ a stanovení politika pro místní Agendu 21 a Program Zdravé město Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s přijmutím "Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a Programu Zdravé město", dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. se stanovením Ing Milana Maršálka, uvolněného člena RMČ, politikem pro místní Agendu 21 a Program Zdravé město, na zasedání ZMČ 

  0

 3. s návrhem usnesení ZMČ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  0

 

II. pověřuje

 1. Ing Milana Maršálka, uvolněného člena RMČ, k předložení návrhu k přijmutí „Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a Programu Zdravé město“, na zasedání ZMČ 

  0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
5. k návrhu k přijmutí „Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a Programu Zdravé město“ a stanovení politika pro místní Agendu 21 a°Program Zdravé město
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0022/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...