16. k návrhu na pověření k zastupování v projektech Místní akční plán rozvoje vzdělávání II a III na území MČ Praha 10

16. k návrhu na pověření k zastupování v projektech Místní akční plán rozvoje vzdělávání II a III na území MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0033/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0033/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na pověření k zastupování v projektech Místní akční plán rozvoje vzdělávání II a III na území MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. pověřuje

  1. Bc. Ilonu Bauerovou k vystupování jako zástupce s podpisovým právem a k výkonu veškerých souvisejících úkonů s realizací projektů Místní akční plán rozvoje vzdělávání II°a III na území MČ Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, podepsat plnou moc dle přílohy předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 15.01.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
16. k návrhu na pověření k zastupování v projektech Místní akční plán rozvoje vzdělávání II a III na území MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0033/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...