19. k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0036/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0036/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s návrhem rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. s návrhem závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle přílohy č.°2°předloženého materiálu

  0

 3. s návrhem plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023 dle přílohy č.°3°předloženého materálu 

  0

 4. s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 10 na období 2024 - 2028 dle°přílohy č. 4 předloženého materiálu

  0

 5. s návrhem Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2023 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  0

 6. s návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  0

 

II. pověřuje

 1. Olgu Koumarovou, místostarostku MČ Praha 10,  předložit návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023 k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva°MČ°Praha°10

   

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...