9. k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ode dne 1. 2. 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0026/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0026/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ode dne 1. 2. 2023 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

    0

 

II. souhlasí

  1. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

III. pověřuje

  1. JUDr. Janu Hatalovou, MBA, tajemnici ÚMČ Praha 10, předložit návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha°10 ode dne 1. 2. 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
9. k návrhu na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ode dne 1. 2. 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0026/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...