2. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022

2. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0019/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0019/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2022 žadateli Cesta domů, z.°ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2022 žadateli TŘI, z.°ú., dle°důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 3. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2022 žadateli soft palm, z. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 4. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2022 žadateli Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 5. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  0

 

II. pověřuje

 1. MgA. Davida Kašpara, místostarostu, předložením návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2022 dle bodu I. 1., 2., 3., 4. tohoto usnesení Zastupitelstvu MČ Praha 10

  0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
2. k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0019/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...