13. k návrhům na zahájení exekučních řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0030/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0030/RMČ/2023
ze dne 12.01.2023
k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. podání návrhů na exekuční řízení vůči povinným dle exekučních titulů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat návrhy na zahájení exekučních řízení dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 10.02.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
13. k návrhům na zahájení exekučních řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0030/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...