18. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

18. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 6. 9. 2022 12:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s°názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“
Resolution Number
0647/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2848/488 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 3067/3, parc. č. 3067/17, parc. č. 3067/20, parc. č. 3067/21, parc. č. 3067/22, parc. č. 3067/23 v k. ú. Michle ve vlastnictví ÚZSVM za pozemky ve°vlastnictví hl. m. Prahy v jiných městských částích
Resolution Number
0648/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 2189 a parc. č. 2194 v k. ú. Vršovice
Resolution Number
0649/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemku parc. č. 2628/8 v k. ú. Michle a pozemku parc. č. 140/3 v k. ú. Strašnice
Resolution Number
0650/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2233/2 ve°vlastnictví spol. EDIFICE Narex, s. r. o., za pozemky parc. č. 2211, parc. č. 2226/1, parc. č. 2226/4 ve vlastnictví hl. m. Prahy, vše v k. ú. Vršovice
Resolution Number
0651/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k novele Pražských stavebních předpisů
Resolution Number
0652/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 961/1 v°k. ú. Malešice
Resolution Number
0653/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na°„POŘÍZENÍ 2 AUTOMOBILŮ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU CSOP PRAHA°10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0654/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0346 na akci „Výměna pásových oken a oprava balkonů v objektu Na Hroudě 1278/5, Praha 10“
Resolution Number
0655/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
10.
Proceeding
k Dodatku č. 6 ke smlouvě č. 2019/OMP/1254 ze dne 25.9. 2019 Zpracování projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce radnice MÚ Praha 10
Resolution Number
0656/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Resolution Number
0657/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na vyplacení odměny za koordinaci projektu Moje stopa ve škole
Resolution Number
0658/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na souhlas s navýšením kapacity školy zřizované hl. m. Prahou v MČ Praha 10
Resolution Number
0659/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci
Resolution Number
0660/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa a 0091 - Vnitřní správa do odvětví 0041 - Školství a změna rozpočtu v odvětví 0041 - Školství
Resolution Number
0661/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na navýšení kapacity Základní školy, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace
Resolution Number
0662/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 2021/03493
Resolution Number
0663/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na schválení dočasné slevy z nájemného
Resolution Number
0664/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na personální obsazení Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice
Resolution Number
0665/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
18. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 6. 9. 2022 12:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...