18. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 6. 9. 2022 12:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s°názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“
Číslo usnesení
0647/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2848/488 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 3067/3, parc. č. 3067/17, parc. č. 3067/20, parc. č. 3067/21, parc. č. 3067/22, parc. č. 3067/23 v k. ú. Michle ve vlastnictví ÚZSVM za pozemky ve°vlastnictví hl. m. Prahy v jiných městských částích
Číslo usnesení
0648/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 2189 a parc. č. 2194 v k. ú. Vršovice
Číslo usnesení
0649/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemku parc. č. 2628/8 v k. ú. Michle a pozemku parc. č. 140/3 v k. ú. Strašnice
Číslo usnesení
0650/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2233/2 ve°vlastnictví spol. EDIFICE Narex, s. r. o., za pozemky parc. č. 2211, parc. č. 2226/1, parc. č. 2226/4 ve vlastnictví hl. m. Prahy, vše v k. ú. Vršovice
Číslo usnesení
0651/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k novele Pražských stavebních předpisů
Číslo usnesení
0652/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 961/1 v°k. ú. Malešice
Číslo usnesení
0653/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele na°„POŘÍZENÍ 2 AUTOMOBILŮ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU CSOP PRAHA°10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
0654/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0346 na akci „Výměna pásových oken a oprava balkonů v objektu Na Hroudě 1278/5, Praha 10“
Číslo usnesení
0655/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
10.
Jednání
k Dodatku č. 6 ke smlouvě č. 2019/OMP/1254 ze dne 25.9. 2019 Zpracování projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce radnice MÚ Praha 10
Číslo usnesení
0656/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0657/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na vyplacení odměny za koordinaci projektu Moje stopa ve škole
Číslo usnesení
0658/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na souhlas s navýšením kapacity školy zřizované hl. m. Prahou v MČ Praha 10
Číslo usnesení
0659/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci
Číslo usnesení
0660/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa a 0091 - Vnitřní správa do odvětví 0041 - Školství a změna rozpočtu v odvětví 0041 - Školství
Číslo usnesení
0661/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na navýšení kapacity Základní školy, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0662/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 2021/03493
Číslo usnesení
0663/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na schválení dočasné slevy z nájemného
Číslo usnesení
0664/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na personální obsazení Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice
Číslo usnesení
0665/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
18. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 6. 9. 2022 12:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...