15. k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa a 0091 - Vnitřní správa do odvětví 0041 - Školství a změna rozpočtu v odvětví 0041 - Školství

15. k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa a 0091 - Vnitřní správa do odvětví 0041 - Školství a změna rozpočtu v odvětví 0041 - Školství

Suggestion Number:
Resolution Number: 0661/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0661/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa a 0091 - Vnitřní správa do odvětví 0041 - Školství a změna rozpočtu v odvětví 0041 - Školství Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. návrh na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa a 0091 - Vnitřní správa do odvětví 0041 - Školství a°změna rozpočtu v odvětví 0041 - Školství, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
15. k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa a 0091 - Vnitřní správa do odvětví 0041 - Školství a změna rozpočtu v odvětví 0041 - Školství
Suggestion Number:
Resolution Number: 0661/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...