1. k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s°názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“

1. k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s°názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0647/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0647/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ dle Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace v příloze č. 2 předloženého materiálu

  0

 

II. jmenuje

 1. členy komise  pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a°hodnocení nabídek a jejich náhradníky na podlimitní veřejnou zakázku „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ schválenou tímto usnesením, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

III. ukládá

 1. zajistit zahájení zjednodušeného podlimitního řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 23.09.2022

  0

 2. podepsat jmenování členů komise a jejich náhradníků dle bodu II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 23.09.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
1. k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s°názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0647/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...