5. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2233/2 ve°vlastnictví spol. EDIFICE Narex, s. r. o., za pozemky parc. č. 2211, parc. č. 2226/1, parc. č. 2226/4 ve vlastnictví hl. m. Prahy, vše v k. ú. Vršovice

5. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2233/2 ve°vlastnictví spol. EDIFICE Narex, s. r. o., za pozemky parc. č. 2211, parc. č. 2226/1, parc. č. 2226/4 ve vlastnictví hl. m. Prahy, vše v k. ú. Vršovice

Suggestion Number:
Resolution Number: 0651/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0651/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2233/2 ve vlastnictví spol. EDIFICE Narex, s. r. o., za pozemky parc. č. 2211, parc. č. 2226/1, parc. č. 2226/4 ve vlastnictví hl. m. Prahy, vše v k. ú. Vršovice Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. se záměrem hl. m. Prahy na směnu pozemku parc. č. 2233/2 ve vlastnictví spol. EDIFICE Narex, s. r. o., za pozemky parc. č. 2226/1, parc. č. 2226/4 ve vlastnictví hl. m. Prahy, vše v k. ú. Vršovice za podmínky zajištění prostupnosti území dle podkladové studie ke změně ÚP SÚ HMP č. Z3503/26

  0

 

II. nesouhlasí

 1. se záměrem hl. m. Prahy na směnu pozemku parc. č. 2211 ve vlastnictví hl. m. Prahy v°k.°ú. Vršovice

  0

 

III. ukládá

 1. písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o°stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I. a II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 20.09.2022

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta
5. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2233/2 ve°vlastnictví spol. EDIFICE Narex, s. r. o., za pozemky parc. č. 2211, parc. č. 2226/1, parc. č. 2226/4 ve vlastnictví hl. m. Prahy, vše v k. ú. Vršovice
Suggestion Number:
Resolution Number: 0651/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...