16. k návrhu na navýšení kapacity Základní školy, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace

16. k návrhu na navýšení kapacity Základní školy, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0662/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0662/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na navýšení kapacity Základní školy, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. dočasné navýšení kapacity v rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy, Praha°10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace, v režimu zákona Lex°Ukrajina od 1. 9. 2022

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy, Praha°10, U°Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení a°informovat ředitele školy o změnách dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 14.09.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
16. k návrhu na navýšení kapacity Základní školy, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0662/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...