2. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2848/488 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 3067/3, parc. č. 3067/17, parc. č. 3067/20, parc. č. 3067/21, parc. č. 3067/22, parc. č. 3067/23 v k. ú. Michle ve vlastnictví ÚZSVM za pozemky ve°vlastnictví hl. m. Prahy v jiných městských částích

2. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2848/488 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 3067/3, parc. č. 3067/17, parc. č. 3067/20, parc. č. 3067/21, parc. č. 3067/22, parc. č. 3067/23 v k. ú. Michle ve vlastnictví ÚZSVM za pozemky ve°vlastnictví hl. m. Prahy v jiných městských částích

Suggestion Number:
Resolution Number: 0648/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0648/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2848/488 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 3067/3, parc. č. 3067/17, parc. č. 3067/20, parc. č. 3067/21, parc. č. 3067/22, parc. č. 3067/23 v k. ú. Michle ve vlastnictví ÚZSVM za pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy v jiných městských částích Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. se záměrem hl. m. Prahy na směnu pozemku parc. č. 2848/488 v k. ú. Záběhlice a°pozemků parc. č. 3067/3, parc. č. 3067/17, parc. č. 3067/20, parc. č.°3067/21, parc. č.°3067/22, parc. č. 3067/23 v k. ú. Michle z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hlavního města Prahy

   

  0

 

II. ukládá

 1. písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o°stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 20.09.2022

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta
2. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 2848/488 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 3067/3, parc. č. 3067/17, parc. č. 3067/20, parc. č. 3067/21, parc. č. 3067/22, parc. č. 3067/23 v k. ú. Michle ve vlastnictví ÚZSVM za pozemky ve°vlastnictví hl. m. Prahy v jiných městských částích
Suggestion Number:
Resolution Number: 0648/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...