7. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 961/1 v°k. ú. Malešice

7. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 961/1 v°k. ú. Malešice

Suggestion Number:
Resolution Number: 0653/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0653/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 961/1 v k. ú. Malešice Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. se záměrem hl. m. Prahy na pronájem části pozemku parc. 961/1 v k. ú. Malešice při dodržení následujících podmínek:

  • Kontejnerové stání bude rekonstruováno v původním půdorysném rozměru 4,2°x°4,8 m
  • Rekonstruované stání bude provedeno jako uzamykatelné, klecové a ve vzhledově podobném řešení již upravénému sousednímu kontejnerovému stání naproti domu č. p. 708/1

   

  0

 

II. ukládá

 1. písemně  informovat  odbor  hospodaření  s  majetkem  Magistrátu  hlavního  města  Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 20.09.2022

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta
7. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 961/1 v°k. ú. Malešice
Suggestion Number:
Resolution Number: 0653/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...