14. k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci

14. k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci

Suggestion Number:
Resolution Number: 0660/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0660/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. pověřuje

  1. PaedDr. Sekala, místostarostu, předložit návrh na souhlas s podpisem Memoranda o°spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v°oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10 na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
14. k návrhu na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci
Suggestion Number:
Resolution Number: 0660/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...