10. k Dodatku č. 6 ke smlouvě č. 2019/OMP/1254 ze dne 25.9. 2019 Zpracování projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce radnice MÚ Praha 10

10. k Dodatku č. 6 ke smlouvě č. 2019/OMP/1254 ze dne 25.9. 2019 Zpracování projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce radnice MÚ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0656/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0656/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k Dodatku č. 6 ke smlouvě č. 2019/OMP/1254 ze dne 25.9. 2019 Zpracování projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce radnice MÚ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 2019/OMP/1245 ze dne 25. 9. 2019 na akci Rekonstrukce radnice MČ Praha 10 

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 2019/OMP/1245 ze dne 25.9.2019 na akci Rekonstrukce radnice MČ Praha 10 

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 20.09.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
10. k Dodatku č. 6 ke smlouvě č. 2019/OMP/1254 ze dne 25.9. 2019 Zpracování projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce radnice MÚ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0656/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...