12. k návrhu na vyplacení odměny za koordinaci projektu Moje stopa ve škole

12. k návrhu na vyplacení odměny za koordinaci projektu Moje stopa ve škole

Suggestion Number:
Resolution Number: 0658/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0658/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na vyplacení odměny za koordinaci projektu Moje stopa ve škole Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s uzavřením dohody o provedení práce a s vyplacením finanční odměny pro ředitelku Základní školy Eden, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace, za koordinaci 2.°ročníku projektu participativního rozpočtu Moje stopa ve škole dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
12. k návrhu na vyplacení odměny za koordinaci projektu Moje stopa ve škole
Suggestion Number:
Resolution Number: 0658/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...