19. k návrhu na personální obsazení Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice

19. k návrhu na personální obsazení Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice

Suggestion Number:
Resolution Number: 0665/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0665/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na personální obsazení Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice Rada městské části Praha 10

I. stanovuje

 1. celkový počet 12 členů Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro  dočasné sídlo ÚMČ Praha 10, z toho 4 zástupce politických stran a 8 členů z řad zaměstnanců ÚMČ  Praha 10

  0

 

II. jmenuje

 1. členy Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10:

  - PaedDr. Martina Sekala, náhradníka Olgu Koumarovou (ODS),                         

  - Ing. Janu Komrskovou, náhradníka Ing. Petra Beneše (Piráti),                           

  - doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, náhradníka Mgr. Pavla Mareše (VLASTA),   

  - JUDr. Radmilu Kleslovou, náhradníka Ing. Jarmilu Bendovou (ANO 2011)

   

  0

 2. předsedu Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10:

  -  Bc. Martina Pecánka, zástupce výboru ZO OSSOO při MČ Praha 10 a vedoucí OŽP

   

  0

 3. tajemníka Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10:

  - Bc. Karolinu Götzovou, pověřenou zastupováním vedoucího odboru hospodářské správy

   

  to vše s účinností od 6. 9. 2022

  0

 

III. ukládá

 1. Bc. Martinu Pecánkovi, předsedovi Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10, předložit výsledky jednání  pracovní skupiny Radě MČ Praha 10 ke schválení

  Zodpovídá: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta

  Termín plnění: 31.12.2022

  0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
19. k návrhu na personální obsazení Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice
Suggestion Number:
Resolution Number: 0665/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...