3. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 2189 a parc. č. 2194 v k. ú. Vršovice

3. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 2189 a parc. č. 2194 v k. ú. Vršovice

Suggestion Number:
Resolution Number: 0649/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0649/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 2189 a parc. č. 2194 v k. ú. Vršovice Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. se záměrem hl. m. Prahy na pronájem pozemků parc. č. 2189 a parc. č. 2194 v k. ú. Vršovice žadateli, ČR - Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

    0

 

II. ukládá

  1. písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o°stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

    Termín plnění: 20.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta
3. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 2189 a parc. č. 2194 v k. ú. Vršovice
Suggestion Number:
Resolution Number: 0649/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...