13. k návrhu na souhlas s navýšením kapacity školy zřizované hl. m. Prahou v MČ Praha 10

13. k návrhu na souhlas s navýšením kapacity školy zřizované hl. m. Prahou v MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0659/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0659/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na souhlas s navýšením kapacity školy zřizované hl. m. Prahou v MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s navýšením kapacity Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha°10, Moskevská 29, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit informování Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 16.09.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
13. k návrhu na souhlas s navýšením kapacity školy zřizované hl. m. Prahou v MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0659/RMČ/2022
Suggestor: Sekal Martin, PaedDr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...