17. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 2021/03493

17. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 2021/03493

Suggestion Number:
Resolution Number: 0663/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0663/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 2021/03493 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 2021/03493 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 2021/03493 schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka

    Termín plnění: 09.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka
17. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 2021/03493
Suggestion Number:
Resolution Number: 0663/RMČ/2022
Suggestor: Komrsková Jana, Ing.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...