11. k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

11. k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0657/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0657/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. udělení mimořádné odměny paní Evě Lexové, pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. informovat dotyčnou pracovnici příspěvkové organizace o udělení odměny dle bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ
11. k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0657/RMČ/2022
Suggestor: Kočí Michal, Mgr.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...