6. k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k novele Pražských stavebních předpisů

6. k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k novele Pražských stavebních předpisů

Suggestion Number:
Resolution Number: 0652/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0652/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k novele Pražských stavebních předpisů Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. text návrhu novely Pražských stavebních předpisů ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. souhlasí

 1. s návrhem vyjádření MČ Praha 10 k novele Pražských stavebních předpisů ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 

III. ukládá

 1. zaslat vyjádření MČ Praha 10 k novele Pražských stavebních předpisů Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve smyslu bodu I. a II., ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   

  Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta

  Termín plnění: 16.09.2022

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta
6. k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k novele Pražských stavebních předpisů
Suggestion Number:
Resolution Number: 0652/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...