18. k návrhu na schválení dočasné slevy z nájemného

18. k návrhu na schválení dočasné slevy z nájemného

Suggestion Number:
Resolution Number: 0664/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0664/RMČ/2022
ze dne 06.09.2022
k návrhu na schválení dočasné slevy z nájemného Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. dočasnou slevu z nájemného ve výši 50 % za užívání 1. PP nebytového prostoru č. 500 na adrese U Vršovického nádraží 30/30, a to od 1. 6. 2022 do doby, než bude nájemce moci prostory tohoto podlaží plnohodnotně užívat ke svému účelu užívání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. informovat nájemce o schválení dočasné slevy z nájemného ve výši 50 % za užívání 1. PP nebytového prostoru č. 500 na adrese U Vršovického nádraží 30/30, a to  od 1. 6. 2022 do°doby, než bude nájemce moci prostory tohoto podlaží plnohodnotně užívat ke svému účelu užívání, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
18. k návrhu na schválení dočasné slevy z nájemného
Suggestion Number:
Resolution Number: 0664/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...