10. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 6. 4. 2023 13:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na změnu zástupce MČ Praha 10 v Komisi pro bydlení Předsednictva Svazu měst a obcí ČR
Číslo usnesení
0200/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu ke změně názvu parku Pod Rapidem
Číslo usnesení
0201/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce pozemků se základními a mateřskými školami zřízenými MČ Praha 10
Číslo usnesení
0202/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace - spolupodílů z EU, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekt „Poskytnutí dotace v rámci projektu EU°- MHMP - sociální bydlení“ v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2005)
Číslo usnesení
0203/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha°10“
Číslo usnesení
0204/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023
Číslo usnesení
0205/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002713/2023
Číslo usnesení
0206/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Číslo usnesení
0207/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0208/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na zpřesnění Metodiky pro žadatele o dotace v roce 2022
Číslo usnesení
0209/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy s Ministerstvem vnitra o centralizovaném zadávání na°nákup produktů společnosti Cisco Systems
Číslo usnesení
0210/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
12.
Jednání
k informaci o změně platového výměru ředitele základní školy zřízené MČ Praha 10
Číslo usnesení
0211/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na schválení přídělů z hospodářského výsledku roku 2022 do peněžních fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury
Číslo usnesení
0212/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 základních škol zřízených MČ Praha°10
Číslo usnesení
0213/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 472/2a, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0214/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, U°Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0215/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru ekonomického (OEK) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0216/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru informatiky (OIN) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0217/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru sociálního (OSO) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0218/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10
Číslo usnesení
0219/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0220/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na schválení prodeje vyřazeného majetku DDHM
Číslo usnesení
0221/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2022/OMP/0620 ze dne 22. 4. 2022 „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“
Číslo usnesení
0222/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č.°0069/RMČ/2023 ze dne 1. 2. 2023 k návrhu na zahájení jednání směřujících k°uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0223/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
10. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 6. 4. 2023 13:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...