10. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

10. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 6. 4. 2023 13:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na změnu zástupce MČ Praha 10 v Komisi pro bydlení Předsednictva Svazu měst a obcí ČR
Resolution Number
0200/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu ke změně názvu parku Pod Rapidem
Resolution Number
0201/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce pozemků se základními a mateřskými školami zřízenými MČ Praha 10
Resolution Number
0202/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace - spolupodílů z EU, ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy - na projekt „Poskytnutí dotace v rámci projektu EU°- MHMP - sociální bydlení“ v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2005)
Resolution Number
0203/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha°10“
Resolution Number
0204/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/002509/2023
Resolution Number
0205/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002713/2023
Resolution Number
0206/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Resolution Number
0207/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0208/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na zpřesnění Metodiky pro žadatele o dotace v roce 2022
Resolution Number
0209/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy s Ministerstvem vnitra o centralizovaném zadávání na°nákup produktů společnosti Cisco Systems
Resolution Number
0210/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
12.
Proceeding
k informaci o změně platového výměru ředitele základní školy zřízené MČ Praha 10
Resolution Number
0211/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na schválení přídělů z hospodářského výsledku roku 2022 do peněžních fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury
Resolution Number
0212/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 základních škol zřízených MČ Praha°10
Resolution Number
0213/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 472/2a, příspěvková organizace
Resolution Number
0214/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, U°Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace
Resolution Number
0215/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru ekonomického (OEK) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0216/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru informatiky (OIN) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0217/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru sociálního (OSO) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0218/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10
Resolution Number
0219/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0220/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na schválení prodeje vyřazeného majetku DDHM
Resolution Number
0221/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2022/OMP/0620 ze dne 22. 4. 2022 „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“
Resolution Number
0222/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č.°0069/RMČ/2023 ze dne 1. 2. 2023 k návrhu na zahájení jednání směřujících k°uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0223/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
10. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 6. 4. 2023 13:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...