2. k návrhu ke změně názvu parku Pod Rapidem

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0201/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0201/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu ke změně názvu parku Pod Rapidem Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. dopis Izraelského velvyslanectví, Její Excelence Anny Azari, velvyslankyně Státu Izrael v°ČR, ze dne 19. 1. 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. souhlasí

  1. s přejmenováním parku Pod Rapidem na park Ruth Bondy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

III. ukládá

  1. Mgr. Kamile Bílé, vedoucí OKS, informovat Magistrát hl. m. Prahy o tomto usnesení 

    Zodpovídá: Mgr. Kamila Bílá, vedoucí Odboru Kanceláře starosty

    Termín plnění: 14.04.2023

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
2. k návrhu ke změně názvu parku Pod Rapidem
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0201/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...