12. k informaci o změně platového výměru ředitele základní školy zřízené MČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0211/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0211/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k informaci o změně platového výměru ředitele základní školy zřízené MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. nový platový výměr ředitele základní školy (kód ZŠ39) zřízené MČ Praha 10 s účinností od 1. 5. 2023 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit zpracování nového platového výměru dle bodu I. tohoto usnesení, podepsat ho a zajistit jeho předání řediteli školy 

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 12.05.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
12. k informaci o změně platového výměru ředitele základní školy zřízené MČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0211/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...