1. k návrhu na změnu zástupce MČ Praha 10 v Komisi pro bydlení Předsednictva Svazu měst a obcí ČR

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0200/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0200/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na změnu zástupce MČ Praha 10 v Komisi pro bydlení Předsednictva Svazu měst a obcí ČR Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s odvoláním stávajícího zástupce za MČ Praha 10, Ing. Petra Beneše, z členství v Komisi pro bydlení Předsednictva Svazu měst a obcí ČR, ke dni 10. 4. 2023 

  0

 2. s nominací Bc. Radka Lojdy, místostarosty, na členství v Komisi pro bydlení Předsednictva Svazu měst a obcí ČR  jako zástupce MČ Praha 10, ode dne 11. 4. 2023

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Kamile Bílé, vedoucí OKS, informovat Legislativní a právní sekci SMO ČR dle°bodu I. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Mgr. Kamila Bílá, vedoucí Odboru Kanceláře starosty

  Termín plnění: 11.04.2023

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
1. k návrhu na změnu zástupce MČ Praha 10 v Komisi pro bydlení Předsednictva Svazu měst a obcí ČR
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0200/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...