17. k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru ekonomického (OEK) ÚMČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0216/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0216/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru ekonomického (OEK) ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. jmenuje

 1. Ing. Miroslava Kárníka do funkce vedoucího Odboru ekonomického (OEK) ÚMČ Praha°10, s účinností od 1. 6. 2023

   

  0

 

II. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit provedení pracovněprávních úkonů, které°vyplývají z bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 01.06.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
17. k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru ekonomického (OEK) ÚMČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0216/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...