23. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2022/OMP/0620 ze dne 22. 4. 2022 „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0222/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0222/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2022/OMP/0620 ze dne 22. 4. 2022 „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2022/OMP/0620 ze dne 22.°4.°2022 „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA°ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“  se Společností ZŠ Strašnice "OHLA°ŽS°&°SYNER", ve kterém je vedoucím společníkem společnost OHLA ŽS, a. s., IČO 463 42 796, se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno a společníkem SYNER, s. r. o., IČO 482 92 516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, dle důvodové zprávy ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Dodatek č. 2 

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 28.04.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
23. k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2022/OMP/0620 ze dne 22. 4. 2022 „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0222/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (12)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...