3. k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce pozemků se základními a mateřskými školami zřízenými MČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0202/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0202/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce pozemků se základními a mateřskými školami zřízenými MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. znění smlouvy o výpůjčce pozemků se základními a mateřskými školami zřízenými MČ Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 2. uzavření smluv o výpůjčce pozemků se základními a mateřskými školami zřízenými MČ Praha 10, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít smlouvy o výpůjčce pozemků se°základními a mateřskými školami zřízenými MČ Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.04.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
3. k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce pozemků se základními a mateřskými školami zřízenými MČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0202/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...