10. k návrhu na zpřesnění Metodiky pro žadatele o dotace v roce 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0209/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0209/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na zpřesnění Metodiky pro žadatele o dotace v roce 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. zpřesnění Metodiky pro žadatele o dotace v roce 2022 v čl. VI bod 1) dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
10. k návrhu na zpřesnění Metodiky pro žadatele o dotace v roce 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0209/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...