20. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0219/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0219/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. zřizuje

 1. oddělení školských zařízení v Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu mětské části Praha 10; v oddělení školských zařízení v Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10  tyto pracovní pozice:

  - vedoucí oddělení školských zařízení

  - 2 referenti/tky oddělení školských zařízení

  s účinností od 17. 4. 2023

   

  0

 2. jednu pracovní pozici referent/ka v referátu bytů v oddělení bytů a nebytových prostor v°Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10

  s účinností od 17. 4. 2023

  0

 

II. ruší

 1. pracovní pozici koordinátor/ka Kontaktního centra bydlení v referátu bytů v oddělení bytů a nebytových prostor v Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10

  ke dni 30. 4. 2023

  0

 

III. schvaluje

 1. novou organizační strukturu Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  s účinností od 1. 5. 2023

   

   

  0

 

IV. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, provést nezbytné pracovněprávní úkony vyplývající z bodu I., II. a III. tohoto usnesení

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 30.04.2023

  0

 2. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zapracovat uvedené organizačí změny dle bodů I.,°II. a III. tohoto usnesení do Organizačního řádu ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 30.04.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
20. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) Úřadu městské části Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0219/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...