7. k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002713/2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0206/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0206/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002713/2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002713/2023 s hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské náměstí č. 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581, na°jejímž základě jsou částečně financovány sociální služby realizované Centrem sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DOT/82/03/002713/2023 mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 10, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

  Termín plnění: 28.04.2023

  0

 2. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, předat Centru sociální a ošetřovatřelské pomoci v°Praze 10, p. o., informaci o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002713/2023, schválené dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 3. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, informovat paní Evu Lexovou, pověřenou řízením CSOP v praze 10, p. o., o její povinnosti zajistit využití dotace, poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002713/2023, v souladu se°zněním "Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2023" a v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou o°poskytnutí dotace DOT/28/03/002713/2023

   

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 4. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, informovat paní Evu Lexovou, pověřenou řízením CSOP v Praze 10, p. o., o její povinnosti zajistit odevzdání vyúčtování dotace, poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002713/2023 na odbor sociální Úřadu mětské části Praha 10 nejpozději do 17. 1. 2024

   

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
7. k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002713/2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0206/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...