22. k návrhu na schválení prodeje vyřazeného majetku DDHM

22. k návrhu na schválení prodeje vyřazeného majetku DDHM

Suggestion Number:
Resolution Number: 0221/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0221/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na schválení prodeje vyřazeného majetku DDHM Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. prodej vyřazeného drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Götzové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OHS, podepsat Kupní smlouvy na prodej vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

    Zodpovídá: Bc. Karolina Götzová, pověřen/a zastupováním vedoucí/ho odboru hospodářské správy

    Termín plnění: 31.05.2023

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
22. k návrhu na schválení prodeje vyřazeného majetku DDHM
Suggestion Number:
Resolution Number: 0221/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...