11. k návrhu na uzavření smlouvy s Ministerstvem vnitra o centralizovaném zadávání na°nákup produktů společnosti Cisco Systems

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0210/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0210/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na uzavření smlouvy s Ministerstvem vnitra o centralizovaném zadávání na nákup produktů společnosti Cisco Systems Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s textem smlouvy dle části III. předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, podepsat smlouvu s Ministerstvem vnitra o°centralizovaném zadávání na nákup produktů společnosti Cisco Systems dle bodu I.°tohoto usnesení a zajistit odeslání smlouvy

    Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

    Termín plnění: 14.04.2023

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
11. k návrhu na uzavření smlouvy s Ministerstvem vnitra o centralizovaném zadávání na°nákup produktů společnosti Cisco Systems
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0210/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...