14. k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 základních škol zřízených MČ Praha°10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0213/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0213/RMČ/2023
ze dne 06.04.2023
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 základních škol zřízených MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. účetní závěrku za rok 2022 základních škol zřízených MČ Praha 10, ve smyslu důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit předání informace o schválení či neschválení účetní závěrky roku 2022 na MHMP v rámci archivu účetnictví za I. pololetí 2023 příslušnému odboru MHMP

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 31.07.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
14. k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 základních škol zřízených MČ Praha°10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0213/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...