4. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 26. 1. 2023 11:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Číslo usnesení
0041/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 27 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Číslo usnesení
0042/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
0043/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10“
Číslo usnesení
0044/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0045/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0046/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na souhlas se změnou obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o°školských obvodech základních škol
Číslo usnesení
0047/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 10
Číslo usnesení
0048/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0049/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
k informaci o výsledcích jednání Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0050/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů
Číslo usnesení
0051/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0052/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo usnesení
0053/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0054/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Číslo usnesení
0055/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době
Číslo usnesení
0056/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“
Číslo usnesení
0057/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na schválení vyhlášení ankety „Sportovec roku Prahy 10“ za rok 2022
Číslo usnesení
0058/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na schválení Programového prohlášení Rady MČ Praha 10 pro volební období 2022 - 2026
Číslo usnesení
0059/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
20.
Jednání
ke Zprávě o vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnutého v°rámci „Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022“
Číslo usnesení
0060/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
21.
Jednání
ke Zprávě o vyúčtování dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2022 v°působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb
Číslo usnesení
0061/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0062/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10
Číslo usnesení
0063/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
4. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 26. 1. 2023 11:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...