4. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

4. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 26. 1. 2023 11:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Resolution Number
0041/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 27 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Resolution Number
0042/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0043/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na zpracování „Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10“
Resolution Number
0044/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0045/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0046/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na souhlas se změnou obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o°školských obvodech základních škol
Resolution Number
0047/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
8.
Proceeding
k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 10
Resolution Number
0048/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace
Resolution Number
0049/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
10.
Proceeding
k informaci o výsledcích jednání Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0050/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů
Resolution Number
0051/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0052/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0053/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0054/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Resolution Number
0055/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na ukončení nájemního vztahu výpovědí z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době
Resolution Number
0056/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“
Resolution Number
0057/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na schválení vyhlášení ankety „Sportovec roku Prahy 10“ za rok 2022
Resolution Number
0058/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na schválení Programového prohlášení Rady MČ Praha 10 pro volební období 2022 - 2026
Resolution Number
0059/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
20.
Proceeding
ke Zprávě o vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnutého v°rámci „Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2022“
Resolution Number
0060/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
21.
Proceeding
ke Zprávě o vyúčtování dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2022 v°působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb
Resolution Number
0061/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Resolution Number
0062/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
23.
Proceeding
k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10
Resolution Number
0063/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
4. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 26. 1. 2023 11:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...