9. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0049/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0049/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 72 tis. Kč na pořízení 1°ks  interaktivního dotykového monitoru s příslušenstvím

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 10.02.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
9. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0049/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...