1. k návrhu na uzavření Dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group

1. k návrhu na uzavření Dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group

Suggestion Number:
Resolution Number: 0041/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0041/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na uzavření Dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a.°s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, ve°znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, uzavřít Dodatek č. 25 k pojistné smlouvě č.°226°777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, schválený dle°bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 10.02.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
1. k návrhu na uzavření Dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Suggestion Number:
Resolution Number: 0041/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...