2. k návrhu na uzavření Dodatku č. 27 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group

2. k návrhu na uzavření Dodatku č. 27 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group

Suggestion Number:
Resolution Number: 0042/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0042/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na uzavření Dodatku č. 27 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 27 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a.°s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO°471°16°617, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, uzavřít Dodatek č. 27 k pojistné smlouvě č.°7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha°8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO 471 16 617, schválený dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 17.02.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
2. k návrhu na uzavření Dodatku č. 27 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Suggestion Number:
Resolution Number: 0042/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...