7. k návrhu na souhlas se změnou obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o°školských obvodech základních škol

7. k návrhu na souhlas se změnou obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o°školských obvodech základních škol

Suggestion Number:
Resolution Number: 0047/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0047/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na souhlas se změnou obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s podklady ke změně obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit odeslání podkladů Magistrátu hlavního města Prahy pro změnu obecně závazné vyhlášky  hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 15.02.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
7. k návrhu na souhlas se změnou obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o°školských obvodech základních škol
Suggestion Number:
Resolution Number: 0047/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...