17. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“

17. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0057/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0057/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele Triangl, a. s., IČO°281°61°050, se sídlem Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, dle°předloženého materiálu

  0

 2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem dle bodu I. 1. tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to po splnění povinností zadavatele dle zákona č.°134/2016°Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podmínkou uzavření smlouvy na°veřejnou zakázku

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o výběru dodavatele

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 03.02.2023

  0

 2. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, podepsat a zajistit uzavření smlouvy°na°realizaci veřejné zakázky s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“ s dodavatelem Triangl, a.°s., IČO 281 61 050, se sídlem Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, schválené tímto usnesením (příloha č. 4 předloženého materiálu)

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 03.03.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
17. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem Tisk měsíčníku „Praha 10“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0057/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...