23. k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10

23. k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0063/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0063/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. zánik mandátu členky ZMČ Praha 10 paní Mgr. Zuzany Freitas Lopesové (Česká pirátská strana) rezignací, podle § 55 zákona č.°491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v°platném znění, ke dni 26. 1. 2023

  0

 

II. prohlašuje

 1. členem ZMČ Praha 10 prvního náhradníka z kandidátní listiny České pirátské strany, paní°Ing. Bohdanu Holou, podle § 94 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, v platném znění, s účinností od 27. 1. 2023

  0

 

III. ukládá

 1. Mgr. Karin Horníkové, vedoucí OOS, zajistit předání osvědčení podle § 56 zákona č.°491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, paní Ing. Bohdaně Holé

  Zodpovídá: Mgr. Karin Horníková, vedoucí odboru občanskosprávního

  Termín plnění: 08.02.2023

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
23. k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0063/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...