11. k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů

11. k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů

Suggestion Number:
Resolution Number: 0051/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0051/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. dočasnou slevu z nájmu bytů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, informovat nájemce o přiznání dočasných slev z nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
11. k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů
Suggestion Number:
Resolution Number: 0051/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...