11. k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0051/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0051/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. dočasnou slevu z nájmu bytů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, informovat nájemce o přiznání dočasných slev z nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
11. k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0051/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...