8. k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 10

8. k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0048/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0048/RMČ/2023
ze dne 26.01.2023
k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. nový platový výměr řediteli příspěvkové organizace ve školství (kód MŠ27) s účinností od°1. 1. 2023, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit zpracování nového platového výměru ředitele organizace dle bodu I. tohoto usnesení, podepsat jej a zajistit jeho předání řediteli školy

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 06.02.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
8. k informaci o změně platového výměru ředitele příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0048/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...